Upiak Kanciang Foto Memek Nakal

Paracermat, Pendahuluan legenda dan tambo minangkabau bahan bacaan dan sumber: tambo minangkabau, tatanegara madjapahit (prof.m.yamin), syair indang pariaman (lisan), hulubalang.

Cerita serupa: